Geomatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, zajmująca się przetwarzaniem informacji związanych z powierzchnią Ziemi. Początkowo były to jedynie informacje geodezyjne. Rozwój tej dyscypliny doprowadził do tego, że przetwarzane informacje mają znaczenie interdyscyplinarne.

Tworzone modele i analizy mogą pomóc w racjonalnej gospodarce przestrzennej oraz podejmowaniu decyzji gospodarczych. Tym zagadnieniom poświęcony jest cykl konferencji „Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”, organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno- Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

 

© 2017 geomatyka.com.pl