Rok 2013

W roku 2013 odbyły się dwie sesje:

  1. Geodezja w XXI wieku (rozpoczęcie o godzinie 10:00).
  2. Zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych, a zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – na przykładzie budowy hipermarketów w mieście Jarosław (rozpoczęcie o godzinie 17:30).

 

Data: 15 maja 2013 r.

 

Miejsce konferencji: Budynek Biblioteki – Aula Niebieska

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

37–500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

 Plan konferencji

10.00 – 10.10

Przywitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego

10.10 – 10.15

Otwarcie konferencji przez JM Rektora PWSTE w Jarosławiu

10.15 – 11.00

Wykład inauguracyjny: "Geodezja w XXI wieku", prof. zw. dr. hab. inż. Józef Czaja

11.00 – 12.00

Pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego firmy GEOTRONICS

12.00 – 12.30

"Kataster 3D", dr inż. Jarosław Bydłosz

12.30 – 13.00

"Systemy informacji przestrzennej", prof. zw. dr hab. inż. Konrad Eckes

13.00 – 13.30

Dyskusja

13.30 – 14.00

przerwa kawowa

14.00 – 17.00

II Doktorancka sesja referatowa

17.30 – 18.00

"Zagrożenia lokalnego biznesu płynące z rozwoju hipermarketów na przykładzie miasta Jarosławia", Prezes RIO Janusz Kot.

18.00 – 18.10

"Wpływ uczelni na rozwój miasta Jarosławia", dr inż. Janusz Dąbrowski.

18.10 – 18.30

"Prawo wspólnych ustaleń umownych podstawą tworzenia związków gospodarczych o integracji produktowej", Piotr F. Świder

18.30 – 18.50

"Klastry – nowoczesne sposoby konkurowania małych podmiotów gospodarczych", Bogdan Węgrzynek Prezes Zarządu ZPP Klastry Polskie

18.50 – 19.10

"Czy małe i drobne przedsiębiorstwa mają szanse wsparcia z funduszy rozwoju regionalnego po 2013 roku", Dyrektor RARR Janusz Mroczka

19.10 – 20.30

Panel dyskusyjny – szanse i zagrożenia dla MSP czy przetrwa drobny handel, co mogą i powinny zrobić władze regionu dla rozwoju przedsiębiorczości

20.30

Zamknięcie konferencji.

© 2017 geomatyka.com.pl