Rok 2012

Tematy:

  1. Wpływ PWSTE (dawna PWSZ) w Jarosławiu na rozwój miasta - analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia".
  2. Gospodarka nieruchomościami.
  3. Społeczna gospodarka rynkowa.
  4. Geomatyka i inżynieria.
I DZIEŃ 11 kwietnia 2012 r.

12.00 – 18.00 Scaning mobilny PWSTE +post processing

17.00 – 20.00 Rejestracja uczestników

21.00 – 22.00 Zebranie Komitetu Naukowego

 

II DZIEŃ 12 kwietnia 2012 r.
10.00 – 11.30    I sesja (doktorancka) (sala niebieska w bibliotece)
11.30 – 12.00   przerwa kawowa
12.00 – 12.10    Przywitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego
12.10 – 12.15    Otwarcie konferencji przez JM Rektora PWSTE
12.15 – 14.00    II sesja referatowa (Marszałek Województwa, Wojewoda, Prezes RIO, Posłowie, Dyrektor GUS-u, Profesorowie PWSTE i AGH – sala niebieska)

12.30 – 14.00   III sesja referatowa dla szkół średnich Geotronics (sala czerwona)
14.00 – 15.00    Prezentacja nowoczesnych technologii geodezyjnych – skaning (s. niebieska)
15.00 – 16.00    Przerwa obiadowa
16.00 -  18.00    IV sesja referatowa Geomatyka i Inżynieria (sala niebieska)
16.30 -  18.45     V sesja referatowa Społeczna Gospodarka Rynkowa (sala czerwona)
18.45-19.00       przerwa kawowa
19.00-20.00      Koncert (sala czerwona w bibliotece)

III DZIEŃ 13 kwietnia 2012 r
9.00 – 11.00    Podsumowanie konferencji
11.00 – 13.00   Wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom kierunków technicznych    
13.15 -  13.30   Zamknięcie obrad
13.30 – 14.30    Zebranie komitetu organizacyjnego
© 2017 geomatyka.com.pl